EYLÜL 1.HAFTA      KAVRAMLAR:

BT.5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar.  

BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.

BT.5.1.1.3. Bilişim teknolojilerini günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.

BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini tartışır.

BT.5.1.1.5. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.

BT.5.1.1.6. Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.


EYLÜL 2 HAFTA KAVRAMLAR:

BT.5.1.2.1. Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.

BT.5.1.2.2. Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.

BT.5.1.2.3. Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.

BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.

BT.5.1.2.5. Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.

BT.5.1.2.6. Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar. organeller

EEYLÜL 3 HAFTA