BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
ÜNİTE : BT.5.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EYLÜL 3. HAFTA 18-22 2 Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.1.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
BT. 6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır.
4. HAFTA 25-29 2 Bilgisayar Sistemleri BT.6.1.2.1. İşletim sistemi kavramını açıklar.
BT.6.1.2.2. İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar.
BT.6.1.2.3. Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır.
EKİM 1. HAFTA 2-6 2 Dosya Yönetimi BT.6.1.3.1. Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar.
BT.6.1.3.2. Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
BT.6.1.3.4. Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.
BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
BT.6.2. ETİK VE GÜVENLİK
EKİM 2. HAFTA 9-13 2 Etik Değerler BT.6.2.1.1. İnternet etiğinin önemini ifade eder.
BT.6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
BT.6.2.1.3. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.
BT.6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.
BT.6.2.1.5. Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar.
BT.6.2.1.6. Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.
BT.6.2.1.7. Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir.
3. HAFTA 16-20 2 Dijital Vatandaşlık BT.6.2.2.1. Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder.
BT.6.2.2.2. Bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içerikleri ayırt eder.
4. HAFTA 23-27 2 Gizlilik ve Güvenlik BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.
BT.6.2.3.2. Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.
BT.6.2.3.3. Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.
BT.6.2.3.4. Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.
BT.6.2.3.5. Zararlı yazılımları kavrar.
BT.6.2.3.6. Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını açıklar.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
KASIM 1. HAFTA 30-3 2 Bilgisayar Ağları BT.6.3.1.1. Ağ kurmak için gerekli bileşenleri ve bileşenlerin özelliklerini açıklar.
BT.6.3.1.2. Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar.
BT.6.3.1.3. Bilgisayar ağlarının boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin farklılıkların nedenlerini tartışır.
2. HAFTA 6-10 2 Araştırma BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
BT.6.3.2.3. Bilgi yönetimi kavramını ve önemini ifade eder.
BT.6.3.2.4. EBA kullanılarak farklı içeriklere erişim sağlar.
3. HAFTA 13-17 2 İletişim Teknolojileri ve İş Birliği BT.6.3.3.1. Farklı ve eş zamanlı iletişim sürecini kavrar.
BT.6.3.3.2. Farklı ve eş zamanlı olarak kullanılan iletişim teknolojilerini sınıflandırır.
4. HAFTA 20-24 2 BT.6.3.3.3. Forum ve sohbet araçlarını listeler.
BT.6.3.3.4. Sesli ve görüntülü iletişim araçlarını listeler.
BT.6.3.3.5. İletişim süreci açısından araçlar arasındaki farklılıkları tartışır.
BT.6.3.3.6. İhtiyaca göre doğru iletişim aracını seçerek etkili biçimde kullanır.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
BT.5-6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
KASIM 5. HAFTA 27-1 2 Kelime İşlemci Programları BT.6.4.2.1. Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.6.4.2.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir.
ARALIK 1. HAFTA 4-8 2 BT.6.4.2.3. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
BT.6.4.2.4. Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.
BT.6.4.2.5. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.
2. HAFTA 11-15 2 BT.6.4.2.6. Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder.
BT.6.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
3. HAFTA 18-22 2 Sunu Programları BT.6.4.3.1. Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.6.4.3.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.
4. HAFTA 25-29 2 BT.6.4.3.3. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.
BT.6.4.3.4. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.
OCAK 1. HAFTA 1-5 2 BT.6.4.3.5. Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.
BT.6.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.
2. HAFTA 8-12 2 Ses ve Video İşleme Programları BT.6.4.2.1. Ses ve video dosya biçimlerini bilir.
BT.6.4.2.2. Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.
BT6.4.2.3. Ses dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
3. HAFTA 15-19 2 BT.6.4.3.4. Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
ŞUBAT 1. HAFTA 5-9 2 Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları BT.6.5.1.1. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
BT.6.5.1.2. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.6.5.1.3. Verilen bir problemi analiz eder
BT.6.5.1.4. Bilgisayar biliminin matematikle ilişkisini kavrar.
2. HAFTA 12-16 2 BT.6.5.1.5. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.6.5.1.6. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
3. HAFTA 19-23 2 BT.6.5.1.5. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.6.5.1.6. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
4. HAFTA 26-2 2 BT.6.5.1.7. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.
BT.6.5.1.8. Veri türlerini açıklar.
MART 1. HAFTA 5-9 2 BT.6.5.1.9. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.
BT.6.5.1.10. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
BT.6.5.1.11. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
BT.6.5.1.12. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
BT.6.5.1.13. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
2. HAFTA 12-16 2 BT.6.5.1.14. Algoritma kavramını açıklar.
BT.6.5.1.15. Algoritmik İşlem Adımlarını Sıralar
BT.6.5.1.16. Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
MART 3. HAFTA 19-23 2 Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları BT.6.5.1.17. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.
BT.6.5.1.18. Algoritma ve akış şeması ayrımını fark eder.
BT.6.5.1.19. Bir algoritma için akış şeması çizer.
BT.6.5.1.20. Bir algoritma yazar ve akış şeması çizer.
4. HAFTA 26-30 2 BT.6.5.1.20. Bir algoritma yazar ve akış şeması çizer.
NİSAN ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
1. HAFTA 2-6 2 Programlama
BT.6.5.2.1. Blok temelli programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
2. HAFTA 9-13 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
3. HAFTA 16-20 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
4. HAFTA 23-27 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
MAYIS 1. HAFTA 30-4 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
2. HAFTA 7-11 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR
ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
MAYIS 3. HAFTA 14-18 2 Programlama BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
4. HAFTA 21-25 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
5. HAFTA 28-1 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
HAZİRAN 1. HAFTA 4-8 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
Bu plan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/07/2017 tarih ve 78 karar sayılı “Ortaokul ve  İmam  Hatip  Ortaokulu Bilişim Teknolojileri  ve Yazılım  Dersi (5  ve  6. Sınıflar) Öğretim Programı” esas alınarak hazırlanmıştır.
AKIN ATALAY
Bilişim Teknolojileri Öğrt.