SBT.7.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin zaman içindeki değişimlerini tartışır.

SBT.7.1.1.2. Bilişim teknolojilerini kullanarak yapılabilecek yenilikleri fark eder.
SBT.7.1.1.3. Bilgisayar bilimleri tarafından geliştirilen disiplinler arası kariyerleri açıklar.

SBT.7.2.1.1. Bilgi ve teknoloji kullanımında etik olan ve olmayan davranışları tartışır. SBT.7.2.1.2. Fikri mülkiyet haklarının önemini değerlendirir.

SBT.7.2.2.1. Gizlilik ve güvenlik problemlerinin neden olduğu bireysel ve toplumsal etkileri tartışır.
SBT.7.2.2.2. Bilgi güvenliği ve gizliliğine karşı tehditleri açıklar.

SBT.7.2.2.3. Çeşitli ortamların güvenlik düzeyini değerlendirir. SBT.7.2.2.4. Güvenlik için tehdit oluşturabilecek yapılara karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

SBT.7.3.1.1. Bir problemi alt problemlere ayırır.

SBT.7.3.1.2. Bir problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.

SBT.7.3.1.2. Bir problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.

SBT.7.3.1.3. Tasarlanan algoritmanın akış şemasını oluşturur.

SBT.7.3.1.4. Tasarlanan algoritmayı test eder ve hataları ayıklar.

SBT.7.3.1.5. Algoritma tasarımı ile programlama dili arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.

SBT.7.3.2.1. Programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.

SBT.7.3.2.2. Belirli bir problemi çözmek üzere geliştirdiği algoritmayı hatasız bir programa dönüştürür.

SBT.7.3.2.3. Verilen bir probleme uygun söz dizimi oluşturur.

SBT.7.3.2.4. Verilen bir söz dizimini test eder ve hataları ayıklar.

SBT.7.3.2.5. Problemin çözümüne yönelik değişkenleri kullanır.

SBT.7.3.2.6. Problemin çözümüne yönelik koşullu ifadeleri kullanır.

SBT.7.3.2.7. Problemin çözümüne yönelik döngüleri kullanır.

SBT.7.3.2.8. Problemin çözümüne yönelik fonksiyonları kullanır.

SBT.7.3.2.2. Belirli bir problemi çözmek üzere geliştirdiği algoritmayı hatasız bir programa dönüştürür.

SBT.7.3.2.3. Verilen bir probleme uygun söz dizimi oluşturur.

SBT.7.3.2.4. Verilen bir söz dizimini test eder ve hataları ayıklar.

SBT.7.3.2.5. Problemin çözümüne yönelik değişkenleri kullanır.

Mart 1.hafta

SBT.7.4.1.3. Sayısal verilerden oluşan grafik ve bilgi grafiği geliştirir.

Mart 2.hafta

SBT.7.4.1.4. Poster oluşturma programı kullanarak bir poster tasarlar.

Mart 3.hafta

SBT.7.4.1.5. Sayfa tasarım programları kullanarak bir ürün oluşturur.

Mart 4.hafta

SBT.7.4.1.5. Sayfa tasarım programları kullanarak bir ürün oluşturur.

nisan 1.hafta

SBT.7.4.1.5. Sayfa tasarım programları kullanarak bir ürün oluşturur.

nisan 2.hafta

Ara tatil 6-10 NİSAN

nisan 3.hafta

SBT.7.4.1.6. Engelli bireyler için yazılı ve görsel materyaller oluşturur.

nisan 4.hafta

SBT.7.4.1.7. İş birliğine dayalı proje üretir.

nisan 5.hafta

SBT.7.4.2.1. Animasyon ile ilgili temel kavramları açıklar.

Mayıs 1.hafta

SBT.7.4.2.1. Animasyon ile ilgili temel kavramları açıklar.

Mayıs 2.hafta

SBT.7.4.2.2. Öykü yaprakları (storyboard) yardımıyla animasyonun senaryosunu oluşturur.

Mayıs 3.hafta

SBT.7.4.2.2. Öykü yaprakları (storyboard) yardımıyla animasyonun senaryosunu oluşturur.

Mayıs 4.hafta

SBT.7.4.2.3. Kullanılan animasyon programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.

SBT.7.4.2.3. Kullanılan animasyon programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.

SBT.7.4.2.3. Kullanılan animasyon programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.

SBT.7.4.2.4. Belirli bir amaç için animasyon oluşturur.