BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Ve YAZILIM PLANLARI MODÜLÜ

ANASAYFA 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF DYK KURS

ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 5. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EYLÜL 3. HAFTA 18-22 2 Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi BT.5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar. Etkinlik 1.1: Hayatımız Teknoloji Teknoloji, bilişim ve bilişim teknolojileri kavramlarından bahsedilir.
BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder. Bilişim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını tanır.
BT.5.1.1.3. Bilişim teknolojilerini günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.  
BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini tartışır.  
BT.5.1.1.5. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır. Bilişim teknolojilerinin eğitimde, mühendislikte, iletişimde, banka vb. alanlardaki katkıları ele alınır. Teknoloji olumlu ve olumsuz etkilerinin olabileceği ifade edilir.
BT.5.1.1.6. Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar. Ergonomi ilkeleri, İnternet, teknoloji ve oyun bağımlılığı üzerinde durulur. Hatalı kullanıma bağlı boyun kaslarında ağrı ve tutulma, gözlerde yorulma, duruş bozuklukları meydana gelebileceği açıklanır.
4. HAFTA 25-29 2 Bilgisayar Sistemleri BT.5.1.2.1. Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar. Etkinlik 1.2: Donanım mı? Yazılım mı?
Etkinlik 1.3: Donanımları Tanıyorum
Donanım ve yazılım arasındaki ilişkiye değinilir. Bit, byte, ikili, sekizli ve onaltılı sayı sistemleri gibi kavramlar ele alınır.
BT.5.1.2.2. Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir. Kullanıcı arayüzü kavramı üzerinde durulur.
BT.5.1.2.3. Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.  
BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar. Bilgisayarda haricî ve dâhili depolama birimlerine değinilir.
BT.5.1.2.5. Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.  
BT.5.1.2.6. Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar. Bir bilgisayarı oluşturabilmek için gerekli adımlara ilişkin piyasa araştırması yapılması sağlanır.
EKİM 1. HAFTA 2-6 2 Dosya Yönetimi BT.5.1.3.1. Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder. Etkinlik 1.4: Bitkileri Sınıflandıralım
Etkinlik 1.5: Canım Kitabım
Dosya ve klasör oluşturma, kopyalama, silme, geri alma, taşıma, arama gibi işlemler üzerinde durulur.
BT.5.1.3.2. Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
BT.5.2. ETİK VE GÜVENLİK
EKİM 2. HAFTA 9-13 2 Etik Değerler BT.5.2.1.1. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar. Etkinlik 2.1: İnternette Güvenli Profiller  
BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar. Bilgisayar laboratuvarı, İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanım süreçlerinde kurallara uygun davranılması gerektiği vurgulanır.
BT.5.2.1.3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.  
BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder. Etik kurallara uyulmaması durumunda karşılaşılacak durumlara örnekler verilerek adil kullanım ilkelerinden bahsedilir.
3. HAFTA 16-20 2 Dijital Vatandaşlık BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar. Etkinlik 2.2: Dijital Ayak İzi Testi
Etkinlik 2.3: İnternette Güvenli Profiller
E-devlet, e-randevu, e-bankacılık, e-okul gibi uygulamaların incelenmesi sağlanır.
BT.5.2.2.2. Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder. Çevrim içi ortamlarda dürüst olma ve sahte kimlikler oluşturmama üzerinde durulur.
BT.5.2.2.3. Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.  
4. HAFTA 23-27 2 Gizlilik ve Güvenlik BT.5.2.3.1. Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.   Şifre (parola) güvenliği, kişisel bilgilerin güvenliği, mahremiyet gibi kavramlar üzerinde durulur.
KASIM 1. HAFTA 30-3  2     Cumhuriyet Bayramı
BT.5.2.3.2. Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.   Öğrenciler paylaştıkları bilgilerin niteliği konusunda sorumlu davranmaya teşvik edilir.
  ÜNİTE : BT.5.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
2. HAFTA 6-10 2 Bilgisayar Ağları BT.5.3.1.1. Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder. Etkinlik 3.1: Nasıl Bağlanıyor? Atatürk Haftası
BT.5.3.1.2. Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar. LAN, WAN, WLAN ve bulut gibi kavramlar üzerinde durularak ağlar özelliklerine göre karşılaştırılır.
BT.5.3.1.3. Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler. Modem, kablosuz ağ gibi farklı teknolojiler ağ türleriyle ilişkilendirilerek açıklanır.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
KASIM 3. HAFTA 13-17 2 Araştırma BT.5.3.2.1. İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar. Etkinlik 3.2: İnterneti Ne Kadar Tanıyoruz?
Etkinlik 3.3: Bildiklerim ve Öğrenmek İstediklerim-1
Etkinlik 3.4: Terim Kartları
 
BT.5.3.2.2. Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır. Yaygın kullanılan web tarayıcıları tanıtılır.
4. HAFTA 20-24 2 BT.5.3.2.3. Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar. Etkinlik 3.5: İnternette Etkili Arama Yapma Yöntemlerini Öğrenelim
Etkinlik 3.6: Arama Yapma Yöntemlerini Deneyelim
Etkinlik 3.7: İnternette Bulduğumuz Kaynakları Karşılaştıralım
Katalog tarama, kütüphane, sözlük, ansiklopedi gibi farklı örneklerin incelenmesi sağlanır.
BT.5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular. Öğretmenler Günü
BT. 5.3.2.5. Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler. Bilgiler sunulurken dürüst olmanın ve kişi haklarına saygı duymanın önemi vurgulanır. Bilimsel etik çerçevesinde aşırma ve uydurma gibi etik olmayan durumlar açıklanır.
BT.5.3.2.6. EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar. Ölçme ve Değerlendirme Ulusal kaynaklarla geliştirilen ortamların ve yazılımların kullanılması teşvik edilir.
5. HAFTA 27-1 2 İletişim Teknolojileri ve İş Birliği BT.5.3.3.1. İletişim teknolojilerini tanımlayarak türlerini listeler. Etkinlik 3.8: Güçlü Şifre Oluşturma Yöntemleri
Etkinlik 3.9: Posta Kutusundaki Siber Tuzaklar
Yazılı, sesli, ve görüntülü-sesli iletişim araçlarına yer verilir.
BT.5.3.3.2. Sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışır.  
BT.5.3.3.3. E-posta hesabı oluşturur ve iletişim kurmada kullanır.  
ARALIK   ÜNİTE : BT.5.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
1. HAFTA 4-8 2 Görsel İşleme Programları BT.5.4.1.1. Görüntü dosyası biçimlerini bilir. Etkinlik 4.1: Kardan Adam
Etkinlik 4.2: Çizgiler ve Renkler
Dosya biçimlerinin yanı sıra vektörel ve bitmap gibi dosya türleri üzerinde durulur.
BT.5.4.1.2. Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür. Inkspace, Paint, Canva, Gimp veya çevrim içi görsel işleme uygulamaları kullanılarak görseller üzerinde kesme, rengini değiştirme, yeni bir görsel çizme gibi etkinlikler yaptırılır.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
ARALIK 2. HAFTA 11-15 2 Kelime İşlemci Programları BT.5.4.2.1. Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Etkinlik 4.3: Haydi Yazalım!
Etkinlik 4.4: Yazılar Neden Farklı?
Etkinlik 4.5: Yazılara Biçim Verelim
 
BT.5.4.2.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir. Yazı tipi, paragraf ayarı gibi özellikler kullanılarak biçimlendirme yapılması sağlanır.
3. HAFTA 18-22 2 BT.5.4.2.3. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler. Etkinlik 4.6: Partiye Hazırlık Sayfa boyutu, dikey-yatay kullanımı, tablo ekleme, stil oluşturma gibi özellikler kullanılarak biçimlendirme yapılması sağlanır.
BT.5.4.2.4. Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.  
BT.5.4.2.5. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.  
4. HAFTA 25-29 2 BT.5.4.2.6. Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder. Etkinlik 4.7: Birlikte Çalışalım-1 Google belgeler, OpenOffice, LibreOffice gibi programlar üzerinde durulur.
BT.5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.  
OCAK 1. HAFTA 1-5 2 Sunu Programları BT.5.4.3.1. Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Etkinlik 4.8: Hangisi Daha Güzel?  
BT.5.4.3.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir. Yazı tipi, yazı rengi, yazı büyüklüğü gibi özelliklerin tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanılarak biçimlendirme yapılması sağlanır.
  Ölçme ve Değerlendirme  
2. HAFTA 8-12 2 BT.5.4.3.3. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler. Etkinlik 4.9: Atatürk İnkılapları Slayt düzeni değiştirme, animasyon ve etkileşim ekleme gibi özelliklerin kullanılması sağlanır.
BT.5.4.3.4. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.  
3. HAFTA 15-19 2 BT.5.4.3.5. Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder. Etkinlik 4.10: Birlikte Çalışalım-2 Google belgeler, OpenOffice, LibreOffice, Prezi gibi programlar üzerinde durulur.
BT.5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.  
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
ŞUBAT 1. HAFTA 5-9 2 Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. Etkinlik 5.1: Bulmaca Buldurmaca » Problem Çözme Kavramı
» Problem Çözme Adımları
» Problem ÇözmeYaklaşımları
» Problem Çözme Süreci
» Günlük Yaşam Problemleri
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
2. HAFTA 12-16 2 BT.5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar. Etkinlik 5.2: En İyi Çözümü Buldum » Problem Türleri
» Problem Çözme Stratejileri
» Günlük Yaşam Problemleri
3. HAFTA 19-23 2 BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder. Etkinlik 5.3: Yönergeleri Takip Et » Yönergeleri Takip Etme
» İşlem Basamakları
4. HAFTA 26-2 2 BT.5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar. Etkinlik 5.4: Ver Elini Veri » Veri, Bilgi, Sabit ve Değişken Kavramları
» Veri Türleri
» Sınıflandırma
» Veri Toplama, Veri Çözümleme ve Veri Görselleştirme
MART 1. HAFTA 5-9 2 BT.5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir. Etkinlik 5.5: Mantıklı Düşünüyorum » Aritmetik Operatörler
» İkili Arama
» Koşullu Arama
» Mantıksal Operatörler
BT.5.5.1.8. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
BT.5.5.1.9. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
BT.5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
BT.5.5.1.11. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
2. HAFTA 12-16 2 BT.5.5.1.12. Algoritma kavramını açıklar. Etkinlik 5.6: Bir Algoritma Masalı » Algoritma Kavramı
» İşlem Basamakları Sıralama
» Algoritma Geliştirme
BT.5.5.1.13. Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
3. HAFTA 19-23 2   BT.5.5.1.14. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar. Etkinlik 5.7: Akışı Değiştiriyorum » Akış Şeması
» Tekrarlı Yapılar
» Karar Yapıları
» Doğrusal Yapılar
  BT.5.5.1.15. Bir algoritma için akış şeması çizer.
4. HAFTA 26-30 2   BT.5.5.1.16. Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar. Etkinlik 5.8: Eyvah Akış Şemaları Karışmış » Akış Şeması
» Tekrarlı Yapılar
» Karar Yapıları
» Doğrusal Yapılar
  BT.5.5.1.17. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
NİSAN 1. HAFTA 2-6 2 Programlama   Ölçme ve Değerlendirme  
BT.5.5.2.1. Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar. Ders 2-1: Grafikli Kağıdıyla Programlama Program, program yazmanın amacı, programlama dili kavramları üzerinde durulur.
2. HAFTA 9-13 2 BT.5.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Ders 2-2: Gerçek-yaşam Algoritmaları: Kağıt Uçaklar Code.org sitesine üyelikler yapılır, öğrenciler bir sınıfa dahil olur ve uygulama ekranının kullanımı çeşitli örnekler ile gösterilir.
İnternet Haftası
3. HAFTA 16-20 2 BT.5.5.2.3. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur. Ders 2-3: Labirent: Sıra
Ders 2-4: Aktör: Sıra
BT.5.5.2.4. Doğrusal mantık yapısını açıklar. Klasik Labirent ve Sanatçı sahneleri kullanılarak basit hareket ve çizim uygulamaları yapılır.
BT.5.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
4. HAFTA 23-27 2 BT.5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar. Ders 2-6: Labirent: Döngüler
Ders 2-7: Aktör: Döngüler
Ders 2-8: Arı: Döngüler
Ders 2-5: Döngüselleşme  etkinliği kullanılarak programcılıkta tekrarlanan komutlar ve tekrar yapıları öğretilir ve örnek etkinlikler ile konu pekiştirilir.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
MAYIS 1. HAFTA 30-4 2 BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar. Ders 2-10: Arı: Ayıklama
Ders 2-11: Sanatçı: Hata Ayıklama
Ders 2-19: Aktör: Yerleştirilmiş Döngüler
Ders 2-9: Röle Programlama serbest etkinliği kullanılarak program parçaları içindeki hataları ayıklama ve eksikliklerin giderilmesine yönelik örnek etkinlikler yaptırılır.
Bilişim Haftası
2. HAFTA 7-11 2 BT.5.5.2.6. Karar yapısını ve işlevlerini açıklar. Ders 2-13: Arı: Koşullandırıcılar Ders 2-12: Koşullar serbest etkinliği kullanılarak programcılıkta şartlı yapılar ve kullanım alanları tartışılır ve karar yapıları içeren etkinlikler yaptırılır.
BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
3. HAFTA 14-18 2 BT.5.5.2.3. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur. Ders 3-5: Sanatçı: Fonksiyonlar
Ders 3-6: Arı: Fonksiyonlar
Ders 3-4: Fonksiyonel Güneş Avcıları serbest etkinliği kullanılarak kodlamada fonksiyon yapıları ve getirdiği avantajlar örnek uygulamalar üzerinden yaptırılır.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
MAYIS 4. HAFTA 21-25 2 Programlama BT.5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar. Ders 3-11: Aktör: Yerleştirilmiş Döngüler Etkinlik ile herhangi bir problemin çözümü sırasında karşılaşılabilecek  hataların ayıklaması hedeflenmektedir.
  Ölçme ve Değerlendirme Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5. HAFTA 28-1 2 BT.5.5.2.6. Karar yapısını ve işlevlerini açıklar. Ders 3-7: Arı: Koşullandırıcılar
Ders 3-8: Labirent: Koşullar
Kodlama sırasında karşılaşılan farklı şartlı yapı türleri ve iç içe şartlar içeren ise/değilse yapıları ilgili etkinlikler ile yaptırılr.
BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
HAZİRAN 1. HAFTA 4-8 2 BT.5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar. Ders 3-12: Çiftçi: Süresince Döngüleri
Ders 3-13: Arı: İçiçe Döngüler
Kodlama sırasında karşılaşılan "olana kadar" ve "olduğu sürece" döngülerinin avantajları anlatılır. Örnek etkinlikler üzerinden kullanılabilecek problemler alanları tartışılır.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
Bu plan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/07/2017 tarih ve 78 karar sayılı “Ortaokul ve  İmam  Hatip  Ortaokulu Bilişim Teknolojileri  ve Yazılım  Dersi (5  ve  6. Sınıflar) Öğretim Programı” esas alınarak hazırlanmıştır.
AKIN ATALAY
Bilişim Teknolojileri Öğrt.
… / … / 2017
Uygundur

SÜLEYMAN YAPCACIK
(Okul Müdürü)