EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ANASAYFA 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF DYK KURS

BEYÖREN ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.5.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
EYLÜL 3. HAFTA 18-22 2 Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir. Etkinlik 1.1: Benim Dünyam Çağımızın teknolojik yeniliklerinden bahsedilir.
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar. Robot hareketi, konuşma, dili kullanma ve nesnelerin birbirleriyle olan bağlantılarına değinilir.
BT.6.1.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar. a) Teknoloji bağımlılığının sağlık ve zaman kaybına yol açabileceği vurgulanır.
b) Aile ve sosyal çevreye ayrılan zamanın sanal ortam etkinliklerine ayrılan zamandan daha değerli olduğu vurgulanır.
c) Teknolojiyi kullanırken zamanını etkili bir şekilde yönetme üzerinde durulur.
BT. 6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır. Bilişim teknolojileri kullanılarak kültürler arası etkileşim olabileceği gibi kültürel bozulmaların da olabileceği ifade edilir.
4. HAFTA 25-29 2 Bilgisayar Sistemleri BT.6.1.2.1. İşletim sistemi kavramını açıklar. Etkinlik 1.2: Mavi Boncuk  
BT.6.1.2.2. İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar. Kullanıcı arayüzü, dosya yönetim sistemi, çekirdek kavramlarına ayrıntıya girilmeden yer verilir.
BT.6.1.2.3. Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır. Verimlilik, uyumluluk, açık kaynak kodlu yazılım gibi özellikler üzerinde durulur.
EKİM 1. HAFTA 2-6 2 Dosya Yönetimi BT.6.1.3.1. Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar. Etkinlik 1.3: Belgelerim Her Yerde pdf, mp3, mp4, gif, jpeg, odt gibi farklı dosya türleri ile çalışmalar yapılır. Elektronik ortamdaki dosyaları farklı biçimlere dönüştürmeleri sağlanır.
BT.6.1.3.2. Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.  
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular. Haricî disk, bulut bilişim yaklaşımlarından örnekler verilir.
BT.6.1.3.4. Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.  
BT.6.1.3.5. Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir. Dosyaların saklanması ile ilgili çalışma ortamının özelleştirilmesi vurgulanır.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
BT.6.2. ETİK VE GÜVENLİK
EKİM 2. HAFTA 9-13 2 Etik Değerler BT.6.2.1.1. İnternet etiğinin önemini ifade eder. Etkinlik 2.1: Dijital Yurttaşlık ve Dijital Zorbalık Nedir?
Etkinlik 2.2: Çevrim İçiyken Dijital Zorba Olma!
Etkinlik 2.3: Dijital Yurttaşlık Sözleşmesi
 
BT.6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir. Sanal ortamlarda da doğru ve dürüst olunması gerektiği vurgulanır.
BT.6.2.1.3. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır. Sanal ortamda karşılaşılabilecek olumsuz davranışlara karşı duyarlı davranılması üzerinde durulur.
BT.6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.  
BT.6.2.1.5. Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar. Açık erişim felsefesi ve etik kullanım üzerinde durulur.
BT.6.2.1.6. Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.  
BT.6.2.1.7. Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir. İnternet Bilgi İhbar Merkezi hakkında bilgi verilir.
3. HAFTA 16-20 2 Dijital Vatandaşlık BT.6.2.2.1. Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder. Etkinlik 2.4: Siber Tuzak Örnekleri
Etkinlik 2.5: Siber Tuzaklar Videosu
Etkinlik 2.6: Bir Siber Tuzağa Düşersem?
Dijital ayak izinin kendisinden geride izler bıraktığı vurgulanır.
BT.6.2.2.2. Bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içerikleri ayırt eder. Öğrencinin bilinçli bir kullanıcı olması için öz kontrol becerisini geliştirmesi sağlanır.
4. HAFTA 23-27 2 Gizlilik ve Güvenlik BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır. Etkinlik 2.7: Dost musun, Düşman mı? Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi kavramlara değinilir.
BT.6.2.3.2. Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.  
BT.6.2.3.3. Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.  
BT.6.2.3.4. Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.  
BT.6.2.3.5. Zararlı yazılımları kavrar. Virüs, spam, truva atı vb. zararlı yazılımlardan bahsedilir.
BT.6.2.3.6. Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını açıklar.  
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
KASIM 1. HAFTA 30-3  2 Bilgisayar Ağları BT.6.3.1.1. Ağ kurmak için gerekli bileşenleri ve bileşenlerin özelliklerini açıklar. Etkinlik 3.1: Ağ Kuruyorum Cumhuriyet Bayramı
BT.6.3.1.2. Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar.  
BT.6.3.1.3. Bilgisayar ağlarının boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin farklılıkların nedenlerini tartışır.  
2. HAFTA 6-10 2 Araştırma BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar. Etkinlik 3.2: İnternette Etkili Arama Yapma Yöntemlerini Öğrenelim
Etkinlik 3.3: Arama Yapma Yöntemlerini Deneyelim
Etkinlik 3.4: İnternette Bulduğumuz Kaynakları Karşılaştıralım
Atatürk Haftası
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder. Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.3.2.3. Bilgi yönetimi kavramını ve önemini ifade eder. Bilgi kirliliği konusunda duyarlı davranmanın gerekliliği vurgulanır.
BT.6.3.2.4. EBA kullanılarak farklı içeriklere erişim sağlar.  
3. HAFTA 13-17 2 İletişim Teknolojileri ve İş Birliği BT.6.3.3.1. Farklı ve eş zamanlı iletişim sürecini kavrar. Etkinlik 3.5: İletişim Kanallarım İletişim sürecinde kullanılabilecek farklı iletişim kanalları tartışılarak avantaj ve dezavantajlarına değinilir.
BT.6.3.3.2. Farklı ve eş zamanlı olarak kullanılan iletişim teknolojilerini sınıflandırır.
4. HAFTA 20-24 2 BT.6.3.3.3. Forum ve sohbet araçlarını listeler. Etkinlik 3.6: İşbirlikli Çalışıyorum Örnek forum siteleri gösterilir ve forum sitelerinin etik kuralları hakkında tartışılır.
BT.6.3.3.4. Sesli ve görüntülü iletişim araçlarını listeler.  
BT.6.3.3.5. İletişim süreci açısından araçlar arasındaki farklılıkları tartışır.  
BT.6.3.3.6. İhtiyaca göre doğru iletişim aracını seçerek etkili biçimde kullanır. Öğretmenler Günü
  Ölçme ve Değerlendirme  
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
BT.5-6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
KASIM 5. HAFTA 27-1 2 Kelime İşlemci Programları BT.6.4.2.1. Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Etkinlik 4.1: Gençliğe Hitabe Yazı tipi, paragraf ayarı gibi özellikler kullanılarak biçimlendirme yapılması sağlanır.
BT.6.4.2.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir.
ARALIK 1. HAFTA 4-8 2 BT.6.4.2.3. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler. Etkinlik 4.2: Torunuma Mektup Sayfa boyutu, dikey-yatay kullanımı, tablo ekleme, stil oluşturma gibi özellikler kullanılarak biçimlendirme yapılması sağlanır.
BT.6.4.2.4. Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.
BT.6.4.2.5. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.
2. HAFTA 11-15 2 BT.6.4.2.6. Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder.   Google belgeler, OpenOffice, LibreOffice gibi programlar üzerinde durulur.
BT.6.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.  
3. HAFTA 18-22 2 Sunu Programları BT.6.4.3.1. Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Etkinlik 4.3: Topluma Hizmet Edenler Yazı tipi, yazı rengi, yazı büyüklüğü gibi özelliklerin tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanılarak biçimlendirme yapılması sağlanır.
BT.6.4.3.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.
4. HAFTA 25-29 2 BT.6.4.3.3. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler. Slayt düzeni değiştirme, animasyon ve etkileşim ekleme gibi özelliklerin kullanılması sağlanır.
BT.6.4.3.4. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.
OCAK 1. HAFTA 1-5 2 BT.6.4.3.5. Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.    
BT.6.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır. Google belgeler, OpenOffice, LibreOffice, Prezi gibi programlar üzerinde durulur.
  Ölçme ve Değerlendirme  
2. HAFTA 8-12 2 Ses ve Video İşleme Programları BT.6.4.2.1. Ses ve video dosya biçimlerini bilir. Etkinlik 4.4: Beste Yapıyorum  
BT.6.4.2.2. Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır. Movie Maker, Photoscape, Audacity vb. programlardan bahsedilir.
BT6.4.2.3. Ses dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.  
3. HAFTA 15-19 2 BT.6.4.3.4. Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür. Etkinlik 4.5: Benim Filmim  
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.  
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
ŞUBAT 1. HAFTA 5-9 2 Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları BT.6.5.1.1. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar. Etkinlik 5.1: Bulmaca Buldurmaca » Problem Çözme Kavramı
» Problem Çözme Adımları
» Problem ÇözmeYaklaşımları
» Problem Çözme Süreci
» Günlük Yaşam Problemleri
BT.6.5.1.2. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.6.5.1.3. Verilen bir problemi analiz eder
BT.6.5.1.4. Bilgisayar biliminin matematikle ilişkisini kavrar.
2. HAFTA 12-16 2 BT.6.5.1.5. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. Etkinlik 5.2: En İyi Çözümü Buldum » Problem Türleri
» Problem Çözme Stratejileri
» Günlük Yaşam Problemleri
BT.6.5.1.6. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
3. HAFTA 19-23 2 BT.6.5.1.5. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir. Etkinlik 5.3: Yönergeleri Takip Et » Yönergeleri Takip Etme
» İşlem Basamakları
BT.6.5.1.6. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
4. HAFTA 26-2 2 BT.6.5.1.7. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar. Etkinlik 5.4: Ver Elini Veri » Veri, Bilgi, Sabit ve Değişken Kavramları
» Veri Türleri
» Sınıflandırma
» Veri Toplama, Veri Çözümleme ve Veri Görselleştirme
BT.6.5.1.8. Veri türlerini açıklar.
MART 1. HAFTA 5-9 2 BT.6.5.1.9. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir. Etkinlik 5.5: Mantıklı Düşünüyorum » Aritmetik Operatörler
» İkili Arama
» Koşullu Arama
» Mantıksal Operatörler
BT.6.5.1.10. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
BT.6.5.1.11. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
BT.6.5.1.12. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
BT.6.5.1.13. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
2. HAFTA 12-16 2 BT.6.5.1.14. Algoritma kavramını açıklar. Etkinlik 5.6: Bir Algoritma Masalı » Algoritma Kavramı
» İşlem Basamakları Sıralama
» Algoritma Geliştirme
BT.6.5.1.15. Algoritmik İşlem Adımlarını Sıralar
BT.6.5.1.16. Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
MART 3. HAFTA 19-23 2 Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları BT.6.5.1.17. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar. Etkinlik 5.7: Akışı Değiştiriyorum » Akış Şeması
» Tekrarlı Yapılar
» Karar Yapıları
» Doğrusal Yapılar
BT.6.5.1.18. Algoritma ve akış şeması ayrımını fark eder.
BT.6.5.1.19. Bir algoritma için akış şeması çizer.
BT.6.5.1.20. Bir algoritma yazar ve akış şeması çizer.
4. HAFTA 26-30 2 BT.6.5.1.20. Bir algoritma yazar ve akış şeması çizer. Etkinlik 5.8: Eyvah Akış Şemaları Karışmış » Akış Şeması
» Tekrarlı Yapılar
» Karar Yapıları
» Doğrusal Yapılar
NİSAN   ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
1. HAFTA 2-6 2 Programlama   Ölçme ve Değerlendirme  
BT.6.5.2.1. Blok temelli programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır. Etkinlik 5.9: Scratch İle Tanışıyorum Scratch 1.4 ve Scratch Offline Editör programının arayüzü ve özellikleri tanıtılır, kurulumu gösterilir.
2. HAFTA 9-13 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Etkinlik 5.10: Scratch'i Keşfediyorum Sadece belli bloklardan oluşan bir liste verilerek bu bloklar aracılığıyla istediklerini yapması istenir.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular. İnternet Haftası
3. HAFTA 16-20 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular. Etkinlik 5.11: Haydi Canlanalım
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular. Animasyon kavramı tanıtılarak hareket blokları aracılığıyla canlandırma sahneleri oluşturulur.
4. HAFTA 23-27 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular. Etkinlik 5.12: Nesneler Konuşuyor Karakterlerin birbirileri ile diyalog kurduğu Şakacı Penguen uygulaması yapılacak.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
MAYIS 1. HAFTA 30-4 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular. Etkinlik 5.13: Düşünen Bilgisayar Sahne ve Görünüm komutlarını içeren Uzaylıyla Sohbet etkinliği yapılacak.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular. Bilişim Haftası
2. HAFTA 7-11 2 BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular. Etkinlik 5.14: Çizim Yapıyorum Kalem grubu blokları tanıtılır ve çizim uygulamaları yapılır.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
AY HAFTA GÜN SAAT KONULAR KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ve ANAHTAR KELİMELER
ÜNİTE : BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
MAYIS 3. HAFTA 14-18 2 Programlama BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Etkinlik 5.15: Oyun Yazıyorum Yıldız Toplayan Çocuk etkinliği yapılacak.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
4. HAFTA 21-25 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Scratch Projem (Proje Tasarım) Bu dersi ve sonraki haftaları çocukların scratch’te bugüne kadar öğrendiklerini kullanarak kendi keşiflerini yapmalarına teşvik edecek bir proje çalışması ile tamamlayabilirsiniz.
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular. Ölçme ve Değerlendirme Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5. HAFTA 28-1 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Scratch Projem (Proje Tasarım)  
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
HAZİRAN 1. HAFTA 4-8 2 BT.6.5.2.2. Blok temelli programlama ortamında sunulan
hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Scratch Projem (Proje Tasarım)  
BT.6.5.2.3. Doğrusal mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.4. Döngü mantık yapısını uygular.
BT.6.5.2.5. Karar mantık yapısını uygular.
Bu plan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17/07/2017 tarih ve 78 karar sayılı “Ortaokul ve  İmam  Hatip  Ortaokulu Bilişim Teknolojileri  ve Yazılım  Dersi (5  ve  6. Sınıflar) Öğretim Programı” esas alınarak hazırlanmıştır.
AKIN ATALAY
Bilişim Teknolojileri Öğrt.
… / … / 2017
Uygundur

SÜLEYMAN YAPCACIK
(Okul Müdürü)