Yıllık Plan İndir
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………..ORTAOKULU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ YILLIK PLANI
5.SINIFLAR
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
AY HAFTA GÜN SAAT KAZANIMLAR İÇERİK İNDİR ETKİNLİKLER / AÇIKLAMALAR ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR / DEĞERLER EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EYLÜL ÖĞRENME ALANI 1. ÜNİTE: BT.5.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1 06-10 2 BT.5.1.1.1. Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları açıklar.
BT.5.1.1.2. Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.
BT.5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
BT.5.1.1.4. Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.
Konu Anlatımı

Konu Anlatımı 2

Sunu Dosyası

Çalışma Kağıdı

Online Test

Boşluk Doldurma

Kaynakça:

(Bilisimle.com)

(blogkod.com)

Tanışma – Teknolojik Ben!
Bilgi – Neden Bilişim?
Bilgi – Haydi Müzik Yapalım!
Çalışma – Kullansam mı Kullanmasam mı? (Drama)
Çalışma – Nasıl Otursam?
İlköğretim Haftası

Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Vatanseverlik

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
2 13-17 2 BT.5.1.2.1. Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.
BT.5.1.2.2. Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.
BT.5.1.2.3. Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.
BT.5.1.2.4. Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
BT.5.1.2.5. Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.
BT.5.1.2.6. Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Button Text

Kaynakça: ozgurseremet.com

Bilgi – Dışında Ne Var İçinde Ne Var?
Çalışma – Klavye ve Fare Tuşlarını Arıyor
Çalışma – Girişte Deve Çıkışta Cüce Oyunu
Çalışma – Verilerimi Saklıyorum
Çalışma – Verilerim Nerede?
3 20-24 2 BT.5.1.3.1. Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.
BT.5.1.3.2. Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça: ozgurseremet.com

Çalışma – İnternet’te Veriyi Nasıl Yönetiyoruz
Çalışma – Düzeni Sağlıyorum
Bilgi – Dosya Nedir?
Çalışma – Neredesin Sen?
Bilgi – Bilginin Zamanda Yolculuğu
ÖĞRENME ALANI 2. ÜNİTE: BT.5.2. ETİK VE GÜVENLİK
4 27-01 2 BT.5.2.1.1. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnternet’i kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
BT.5.2.1.3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duyar.
BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça: ozgurseremet.com

Bilgi – Etik ve İnternet Etiği (Sunum)
Çalışma – Teknolojiyi Etik Kullanma Kılavuzu
Çalışma – Duyduk Duymadık Demeyin
Çalışma – İnternet’i Etik Kullanma Ağı
Değerlendirme – İnternet ve BİT Kullanım Kuralları
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Vatanseverlik

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
EKİM 1 04-08 2 BT.5.2.2.1. Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar.
BT.5.2.2.2. Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.
BT.5.2.2.3. Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça:

ctrlbizde.com

Bilgi – Dijital Yurttaşlık
Çalışma – İyi Bir Dijital Yurttaşsam!
Bilgi – E-Devlet
Çalışma – Dijital Ayak İzim
2 11-15 2 BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnternet’i kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
BT.5.2.1.3. Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.
BT.5.2.1.4. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça:

ozgurseremet.com

Çalışma – Çevrimiçiyken Dijital Zorbalıkla Baş Etmek
Çalışma – Dijital Yurttaşlık Sözleşmesi
Kodlama Haftası

Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “İlim, fen ve uzmanlık nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Özdenetim

3 18-22 2 BT.5.2.3.1. Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.
BT.5.2.3.2. Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.
BT.5.3.3.3. E-posta hesabı oluşturur ve bu hesabını iletişim kurmada kullanır.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça:

ozgurseremet.com

Giriş – Benim Eşyalarım
Bilgi – Güçlü Şifre
Çalışma – Sır Gibi Saklı
Çalışma – Siber Tuzaklar
4 25-29 2 1. DÖNEM 1. YAZILI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili Sözleri: “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Özdenetim

1. DÖNEM 1. YAZILI
KASIM ÖĞRENME ALANI 3. ÜNİTE: BT.5.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
1 01-05 2 BT.5.3.1.1. Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
BT.5.3.1.2. Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.
BT.5.3.1.3. Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça:

ctrlbizde.com

Çalışma – Elden Ele Paylaş
Bilgi – Bilgisayar Ağı Nedir? (Sunu)
Bilgi – Ağ Türleri Nelerdir?
Çalışma – Ağ Bileşenleri Sepeti
Bilgi – Ağ Bileşenleri Nelerdir?
Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili Sözleri: “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Özdenetim

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
2 08-12 2 BT.5.3.2.1. İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
BT.5.3.2.2. Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır.
BT.5.3.2.3. Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar.
BT.5.3.2.4. Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça:

bilisimveyazilim.com

Çalışma – İnternet’i Ne Kadar Tanıyoruz?
Çalışma – İnternet Terim Kartları
Çalışma – İnternet’te Aramayı Öğreniyorum
Çalışma – İnternet’te Arıyorum
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Atatürk’ün Kendisi ile ilgili Sözleri: “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Yardımseverlik
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ
AY HAFTA GÜN SAAT KAZANIMLAR KONULAR ETKİNLİKLER / AÇIKLAMALAR ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR / DEĞERLER EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
KASIM 4 22-26 2 BT. 5.3.2.5. Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler.
BT.5.3.2.6. EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

ozgurseremet.com

Çalışma – İnternet’te Bulduğumuz Kaynakları Karşılaştıralım
Çalışma – Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
24 Kasım Öğretmenler Günü
Atatürk’ün Öğretmenlik ile ilgili Sözleri: “Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır.” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Yardımseverlik
Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
5 29-03 2 BT.5.3.3.1. İletişim teknolojilerini tanımlayarak türlerini listeler.
BT.5.3.3.2. Sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışır.
Konu Anlatımı ve Slaytlar

Kaynakça:

bilisimveyazilim.com

Çalışma – İletişim Araçlarını Tanıyalım
Çalışma – Şapkalar Konuşuyor
Atatürk’ün Öğretmenlik ile ilgili Sözleri: “Öğretmenler! Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Yardımseverlik

ARALIK ÖĞRENME ALANI 4. ÜNİTE: BT.5.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
1 06-10 2 BT.5.4.1.1. Görüntü dosyası biçimlerini bilir.
BT.5.4.1.2. Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Giriş – İlk Sergimiz, Dergimiz
Bilgi – Çizim mi Yoksa Fotoğraf mı?
Çalışma – Görsel İşleme Programları
Çalışma – Denizde Ne Var?
Çalışma – İlk Sergimiz, Dergimiz – Kapak Tasarımı
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Yükselmiş, ilerlemiş medenî bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Sorumluluk

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
2 13-17 2 BT.5.4.2.1. Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.5.4.2.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir.
BT.5.4.2.3. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
BT.5.4.2.4. Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.
BT.5.4.2.5. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.
BT.5.4.2.6. Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Kelime İşlemci Programlar
Bilgi – Kelime İşlemci Programlara Yakından Bakalım
Google Dokümanlar
LibreOffice
Çalışma – Ben Kimim?
Çalışma – Benim Fikrim, Benim Haberim
3 20-24 2 BT.5.4.3.1. Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.5.4.3.2. Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir
BT.5.4.3.3. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.
BT.5.4.3.4. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.
BT.5.4.3.5. Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Sunu Programları
Çalışma – Sunu Programları
Çalışma – Google Slaytlar
Çalışma – Libre Office Sunum
Çalışma – Hobilerim – İçerik Hazırlama Uygulaması
Çalışma – Dergimizi Sergiliyoruz
4 27-31 2 BT.5.4.1.2. Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
BT.5.4.2.3. Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
BT.5.4.3.3. Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Sınıf Dergimizde Neler Olsun?
Çalışma – Dergimiz Hazır
OCAK 1 03-07 2 1. DÖNEM 2. YAZILI
2 10-14 2 BT.5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Dergimiz Hazır Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Sabır

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
3 17-21 2 BT.5.4.2.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.5.4.3.6. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Genel Tekrar
YARI YIL TATİLİ
AY HAFTA GÜN SAAT KAZANIMLAR KONULAR ETKİNLİKLER / AÇIKLAMALAR ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR / DEĞERLER EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ŞUBAT ÖĞRENME ALANI 5. ÜNİTE: BT.5.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
2 07-11 2 BT.5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
BT.5.5.1.17. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Giriş – Hoş Geldiniz
Bilgi – Problemler ve Problem Çözme
Çalışma – Kurt Kuzu Ot Problemi
Çalışma – Hanoi Kuleleri Bilmecesi
(Kodla Büyü 1-40 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Adalet

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
3 14-18 2 BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Problem Çözme Stratejileri
Çalışma – Şimdi Ne Yapayım Oyunu
Çalışma – Sular Kirleniyor
(Kodla Büyü 41-80 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
4 21-25 2 BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Adres Tarifi
Çalışma – Kâğıt Katlama
Çalışma – Dinle ve Çiz
(Kodla Büyü 81-120 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
5 28-04 2 BT.5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar. Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Veri Nedir?
Çalışma – Veri Topluyorum
Çalışma – Oyun Analizi
(Kodla Büyü 121-160 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
MART 1 07-11 2 BT.5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.
BT.5.5.1.8. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
BT.5.5.1.9. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
BT.5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
BT.5.5.1.11. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Operatörler ve İşlem Önceliği
Çalışma – Sayı Tahmini
Çalışma – Bul Bakalım
(Kodla Büyü 161-200 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşı’nın Kabulü
Atatürk’ün İstiklel Marşı ile ilgili Sözleri:”İstiklal Marşında, istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır.Benim en beğendiğim yeri de burasıdır: -Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!’” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Dürüstlük
2 14-18 2 BT.5.5.1.12. Algoritma kavramını açıklar.
BT.5.5.1.13. Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Bir Algoritma Masalı
Çalışma – Karışıklık Oyunu
Çalışma – Müzik Aleti Yapalım
(Kodla Büyü 201-240 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Atatürk’ün Çanakkale Zaferi ile ilgili Sözleri:“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Dürüstlük
3 21-25 2 BT.5.5.1.14. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.1.15. Bir algoritma için akış şeması çizer.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Akış Şeması Nedir?
Çalışma – Tortop’un Eğer / Yoksa Masalı
Çalışma – Kedicik Susamış
Çalışma – Robotun Rotası
(Kodla Büyü 241-300 Bölümler yaptırılabilir. Blok Tabanlı önerilir. Codeorg vb. Platformlar da kullanılabilir)
Atatürk’ün Çanakkale Zaferi ile ilgili Sözleri:“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Dürüstlük

4 28-01 2 2. DÖNEM 1. YAZILI
NİSAN 1 04-08 2 BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
BT.5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Tavşan ve Havuç
Çalışma – Eyvah Akış Şemaları Karışmış!
Çalışma – Algoritmik Düşünüyorum
Çalışma – Zarftaki Değişkenler
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. “ sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Saygı

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ
AY HAFTA GÜN SAAT KAZANIMLAR KONULAR ETKİNLİKLER / AÇIKLAMALAR ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR / DEĞERLER EĞİTİMİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
NİSAN 3 18-22 2 BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Bilge Kunduz ile Tanışıyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Atatürk’ün Ulusal Egemenlik ile ilgili Sözleri:”Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Saygı
Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
4 25-29 2 BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
BT.5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Programlamaya Başlıyorum
Çalışma – Hikâye Yazıyorum
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Atatürk’ün Çalışmayla ile ilgili Sözleri:”İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır.” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Saygı
MAYIS 1 02-06 2 BT.5.5.2.1. Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.
BT.5.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.5.5.2.3. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Çalışma – Programlama Fırtınası (Programlama kavramı üzerine beyin fırtınası)
Bilgi – Blok Tabanlı Programlama
Bilgi – Blockly Oyunlarını Tanıyorum
Uygulama – Şimdi Bulmaca Çözelim
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler. “ sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Sevgi

2 09-13 2 BT.5.5.2.4. Doğrusal mantık yapısını açıklar.
BT.5.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.2.6. Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Algoritmayı Hatırlıyorum
Çalışma – Arkadaşımı Yönlendiriyorum
Uygulama – Labirente Giriş (1 – 2 seviye)
Uygulama – Bu Labirent Beni Durduramaz
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.“ sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Sevgi

3 16-20 2 BT.5.5.2.7. Karar yapılarını içeren algoritmalar geliştirir. Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Labirentten Nasıl Çıktık?
Uygulama – Kısa Yolu Buluyorum
Uygulama – Haydi Kuş Yuvaya
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk’ün 19 Mayıs Gençlerle ile ilgili Sözleri:”Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.” sözü üzerinde durulur.Değerler Eğitimi: Sevgi
4 23-27 2 BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
Konu Anlatımı ve Slaytlar Bilgi – Kuş Yuvasına Giderken
Uygulama – Kaplumbağa Matematikten Anlar mı?
Uygulama – Kaplumbağa Gezintiye Çıkıyor
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.“ sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Sevgi

5 30-03 2 2. DÖNEM 2. YAZILI
HAZİRAN 1 06-10 2 BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.
BT.5.2.16 BLOCKLY İLE ÇÖZEBİLDİĞİMİZ
PROBLEMLER
BT.5.2.17 FİLM YAPIYORUM
Uygulama – Blockly ile Neler Öğrendik?
Uygulama – Film Yapıyorum 1-2
Çalışma – Film Yapıyorum 3-5
Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye verdiği önem: “İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, icat yeteneğidir.”  sözü üzerinde durulur.

Değerler Eğitimi: Dostluk

Öz Değerlendirme, Konu Kavrama Testi E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
2 13-17 2 BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar. BT.5.2.18 TEKRAR EDELİM Bilgi – Tekrar Edelim
Uygulama – Acaba Başka Bir Yol Var mı?
Not: Bu plan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 24/01/2018 tarih ve 47 sayılı kararıyla kabul edilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ( 5. ve 6. sınıflar) Öğretim Programına göre hazırlanmıştır.